sobota, 8 sierpnia 2009

Jerozolima - Kościół św. Piotra

Kościół św. Piotra in Gallicantu jest niemal całkowicie ukryty za drzewami i zboczem góry “w miejscu piania koguta”. Według tradycji stoi tam, gdzie apostoł Piotr zaparł się Jezusa - "Pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz". Uważa się również, że współczesna budowla, wzniesiona na fundamentach kościoła z okresu bizantyjskiego i z czasów krzyżowców, stoi na miejscu domu najwyższego kapłana Kajfasza, do którego zaprowadzono pojmanego Jezusa. W ogrodzie do dziś zachowała się część hasmonejskich schodów, używanych jeszcze w czasach Chrystusa. Grota pod kościołem ma być miejscem, w którym Jezus był więziony, zanim stanął przed Poncjuszem Piłatem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz